K článku na Novinkách: Zklamání zhrzeného Okamury

 

Diskuse ke článku: Zklamání zhrzeného Okamury: Včera už diktoval jména ve vládě, dnes vyhrožuje – Novinky.cz

K výše uvedenému článku na Novinkách, publikovaném 13.4.2018 jsem napsal toto:

Vraťte EU před Lisabon a ponechte Schengen. To je jediné řešení, jak zůstat v EU a být svobodní a suverení. Protože to však nikdo kromě Okamury nechce, jsem pro vystoupení z toho zdegenerovaného polofašistického spolku, který si říká EU a na který jen doplácíme. Pryč z EU!   Pá, 13. dubna 2018, 11:51:31  |

Souhlasím /Nesouhlasím +368 / -19
Z cca 950 příspěvků bylo 368 souhlasných. Co však s tím dělá náš parlament i vláda je pobuřující. Pryč nejen  z EU ale i s naším parlamentem i vládou.

Krize kapitalizmu

Projev na Václavském nám. 9.9.2017
Vážení přátelé, dámy a pánové.
Svůj dnešní úvodní proslov jsem nazval „Krize světového kapitalistického řádu“, Proč? protože jedině tak lze nazvat součaný stav politiky v celém západním světě. Politická kultura současné společnosti odráží morálku a potřeby neoficiálních mocenských struktur. Všechny tři t.zv. pílíře demokracie: moc zákonodárná, moc výkoná a soudní jsou čím dál tím více sluhy v jejich službách a vyhýbají se jakýmkoliv změnám tohoto stavu. Peníze a moc jsou zároveň jejich zlatým grálem. Monopoly i stát jim poskytují potřebné finanční zdroje a volby jsou jen prostředkem k udržení jejich absolutní moci. Tento status budou egoisticky bránit pod heslem obrany demokracie, svobody, liberalizmu, osobní ochrany práv – potažmo ale bezuzdného byznysu. Tím zákonitě každý systém degeneruje.
Trvale se prohlubující disproporcionální rozdělování zisku, ve kterém bohatí bohatnou a chudí chudnou je celosvětový trend. Za posledních 7 let se zmenšil počet jedinců ovládajících polovinu světového majetku z 358 na 8 osob! Tato koncentrace kapitálu a její důsledky je patrná v Evropě i u nás.

Současný monetární model růstu hospodářství navíc celosvětově neúnosně vyčerpává jeho zdroje, ( t.j. zdroje vody, půdy, energií a kovů ), způsobuje stále se zvyšující zadlužení států i větší části obyvatelstva a porušuje základní ekonomické pravidlo trhu – t.j. vyváženost nabídky a poptávky. Ta se v poměru k produkci ztrácí a systém se dostává do krize, kterou řeší buď ovládnutím dalšího území, nebo válkou. Nemusím být prorok, abych navzdory současné konjunktuře předpověděl, že bez expanze budeme mít do několika let v Evropě další hospodářskou krizi.

V celém západním světě se nastolil imperiální stav ovládaný bankami, monopoly, lobisty, zkorumpovanými politiky, kriminálními živly a vojenským výrobním sektorem (viz. CFR v USA). Úspěšně k tomu v Evropě přispívá Brusel svými směrnicemi, zásahy, dotacemi, direktivami i pro-migrantskou politikou. Vážné nebezpečí nám hrozí i ze strany liberálně-anarchistických kruhů s jejich požadavky na multikulti, pozitivní diskriminací, rasismem naruby, propagací LGBT včetně Prag Pride a s postupnou likvidací evropské kultury a tradic. Součástí toho je pražská kavárna i část neziskovek. V jejich průniku do většiny politických stran a jejich vlivu vidím jednu z příčin toho současného politického úpadku. Můžeme se jen dohadovat, jak a v jaké míře jsou tím velko-kapitálem financováni a ovládáni. (a lá Soroš)
Ale stále se bude v médiích lhát, dokud se systém nezhroutí, nebo, – co hůře, nebude nastolen otrokářský řád a my budeme jeho otroky. Nebude to ale ten původní. Půjde to přes léky, potraviny, genetiku, čipy.
Pokud je fašismus o ideologii a politice, imperializmus je o ekonomice, zisku a moci.

V současném systému monopolního kapitalizmu proto nevidím žádné schůdné evoluční řešení uvedené situace. K všeobecnému matení voličů přispěla i ztráta klasické pravo-levé ideologie. Pravicové strany jen prohlubují nerovnosti ve společnosti a jejich jediným cílem je zisk. Levice opustila svoji historickou úlohu, přistoupila na hru s mamonem a vědomě kolaboruje s chamtivou a egoistickou pravicí. Tím vyprázdnila svůj politický potenciál, což se zákonitě projevuje na jejich současných předvolebních preferencích v celém západním světě.
Pokud někdo, nebo něco ohrožuje jejich status, spřáhnou se všichni společně i s ďáblem proti každému, kdo by chtěl narušit tuto jejich hegemonii. Příkladem jsou volby ve Francii, Holandsku, Rakousku i USA, ………

U nás je situace podobná : hnutí ANO, ODS a TOPka za pomoci lidoveckých poskoků zajišťují výše uvedený model. KSČM hraje mrtvého brouka a ČSSD ústy svého předsedy Sobotky lže a lavíruje, ač se chlubí diplomaticky pronášenými úspěchy. Pro mě je Sobotka pesona non grata, ač bych s chutí použil jeden jadrný moravský výraz.
V tomto tažení za další centralizací politické moci chce naše vláda i parlament zlikvidovat všechny malé strany, aby se zbavily konkurence a lépe ovládaly situaci v zemi. Slouží jí k tomu i přijatý zákon o kontrole nad hospodařením stran.
Takový je jen obraz a situace v nadcházejících volbách u nás.

K celé výše uvedené problematice mám proto na premiéra, vládu i parlament následující otázky:
-Proč máme v naší republice 80-ti % produktivitu práce a jenom 40-ti% mzdy průměru EU?
-Proč 10% naší české populace žije na hranici bídy, 30% se životním minimem a 2/3 pod jejím průměrem ?????????
– Proč je nedostatek peněz na zdravotnictví, školství a na důstojné důchody?
-Proč si západní firmy vč. bank vyvážejí ročně 300-400 miliad korun nezdaněného zisku?
-Proč jsou k nám dováženy nekvalitní potraviny a neprosadíme naši vlastní potravinovou soběstačnost?
-Proč plánuje MV (ve spolupráci S+Ch) 500 milionů Kč na integraci imigrantů, když prohlašuje, že nefunguje přerozdělování? Co slíbil té německé mrše?
-Proč nemluví ústy Orbána?
-Kam se ztratila ta fláternická kauza církevních restitucí?
-Proč není důsledně řešena kauza OKD?
-Proč máme zvyšovat rozpočet a výdaje na zbrojení, když naše jednotky neslouží občanům této země? Aby měla Amerika odbyt své zbrojní produkce?
Na každou mojí otázku mám odpověď a řešení.
A pokračuji.
Propagandou o dotacích z EU se p. Sobotka rád chlubí, ale nic nám neříká o tom, že tyto dotace máme bohatě – (cca 1,5x) předplacené formou poviného příspěvku do kasy EU, investičními pobídkami, daňovými úlevami, přípravou stavebních ploch, rekvalifikacemi pracovníků atd. . Tím se ale nechlubí!!!!.
-Proč vláda dopustí, aby naši zástupci v EP hlasovali proti našim zájmům?
Dne 18.5.2017 hlasovalo v Evropském parlamentu pro uvalení sankcí na ČR za nepřijímání migrantů, nebo se hlasování zdrželo těchto 12 poslanců:
1. Telička 2. Ježek 3. Charanzová 4. Dlabajová všichni z ANO
5. Zdechovský 6. Šojdrová 7. Svoboda z KDU – ČSL
8. Štetina 9. Niedermayer z TOP09, a 10. Polčák ze STAN
11. Poc a 12. Poche z ČSSD – jak s m u t n é.

Tak hlasují naši volení zástupci v EU – proti zájmům občanů ČR. Jsou to vlastizrádci, načichlí pochybným evropanstvím a měli by být druhý den za katrem.
Žádné muslimské migranty do naší země nepřijímat !!!!!!!!!!!
No muslims in Czech !!! Žádné multi kulti!!!

Co proti tomu dělá Sobotka ? Lavíruje a co kde naslibuje, o tom nevíme.
Potřebujeme takovou vládu a takového premiéra? A potřebujeme takový systém?

Řekl jsem A, řeknu i B!
Je jasné, že je potřeba totální změna stávajícího politického systému. Doba k tomu dozrála. Žádné klíče, ale biče.
Navrhuji vyhnat všechny současné strany z našeho parlamentu a do voleb ustavit a připustit profesní komory. Ty by měly jasné cíle a jejich hlasování by muselo odpovídat jejich profesním zájmům. Zároveň snížit qvórum pro vstup do parlamentu na 1 % pro zajištění potřebné plurality. V této podobě by mohli poslanci dodržet závazek hlasování podle svého vědomí a svědomí. Tímto chci upozornit i na to, že současná zkorumpovaná politická garnitura hlasuje podle vyšších direktiv, dojednaných kuchhandlů a legalizované korupce. Máte to hlasování v parlamentě vidět!

Suma sumárum:
Jak jsem již navrhoval na minulých demonstracích, spojme své síly v odporu proti řízené imigraci, proti vládě, proti válce i současnému systému. Zestátněme přírodní bohatství a klíčové obory našeho hospodářství, protože největší lží privatizace bylo heslo, že nejefektivnější je privátní. Sloužilo jen k rozkradení společného majetku.
Vystupme z té prohnilé, byrokratické, lobisty, finanční oligarchií a nadnárodním kapitálem zkorumpované Evropské unie a utvořme na bázi V-4ky – 8-ky) Novou unii od Baltu až po Jadran. Je totiž smutnou skutečností, že se politika Bruselu podstatně rozchází se zájmy svých občanů, že ignoruje hlasy menších států a ve stávající podobě je nereformovatelná. Bruselská administrativa má charakter fašistické organizace a celá EU má imperiální sklony vůči státům východní Evropy. A z toho vyplývá i její chování. Ti, kdo se dnes staví proti její další integraci a imigraci, jsou občané bývalé východní Evropy, bránící nabytou svobodu, kulturu, svoji existenci a zemi. Ještě více Bruselu, a nepůjde zde žít. Stejný přístup je třeba zaujmout i vůči NATO, prosazující egoistické zájmy Spojených států a zatahující nás do své válečnické mašinérie proti Rusku.
Pryč z Evropské unie! Pryč z NATO! To je naše jediná šance na přežití.
Ať žije naše Česko a bratrské Slovensko! Ať žijí svobodné národy Evropy!
Praha 9.9.2017 Ing. Karel Janko
——————————————————————————————————


Se souhlasem autora vkládám. KJ

Motto: „Vpolitice neexistují žádní přátelé“. /Cicero/

„O T O M R O Z H O D N O U V O L I Č I“

Tato oblíbená fráze naprosté většiny politiků nevyvolává u zasvěcených nic jiného než úsměv.

Vědí totiž dobře, že půjde o starou, otřepanou hru „boje o voliče“ prezentovanou předvolebním kláním jednotlivců, skupin, politických stran, bloků aj. Nezapomínejme, že politika je dnes ve všem a za vším. Zasahuje čím dále tím hlouběji do našeho soukromí. To je také důvod, proč se na ni nemůžeme dívat jen jako na „starost o věci veřejné“, nebo na „službu společnosti“. Musíme se smířit s faktem, že politika zasahuje všechna patra společnosti. Obrazně řečeno, od těch nejvyšších pater přes hospody až po naše ložnice. Jsem názoru, že naše společnost, obdobně jako mnohé jiné, se stala na politice tak závislou, že by bez ní už nemohla fungovat. Nelze ani vyloučit, že by se mohla i úplně rozpadnout. Lidé potřebují politiku jako drogu. Potřebují iluse, chiméry, sliby, šéfy, hlídače, příkazy, zákazy, honby na čarodějnice a tresty. A tak je opět ve staronové podobě budeme brzy mít. Vždyť všichni potřebujeme být klamáni! Potvrzuje to i staré známé rčení: Svět chce být klamán, nechť je tedy klamán. Je zcela jedno, byl-li jeho autorem řecký filosof Démokritos z Abdér či Neronův římský přítel Petronius. Rčení je na světě a dodnes přesně charakterizuje daný stav.

Britský novinář, esejista a spisovatel z 1. poloviny 20. století G. Orwell už ve své době podporoval názor, že politikou je prosyceno všechno kolem nás a charakterizoval tento stav slovy: „V naší době není možné zůstat mimo politiku. Všechny problémy jsou dnes politické a politika sama je směsicí lží, vytáček, hloupostí, nenávisti a schizofrenie“. To bylo tenkráte v jeho době, a co by říkal tomu asi dnes? Raději snad ani nemluvit.

Jak je všeobecně známo, nejvěrnější služkou politiky je byrokracie. Ta se používá k vyplňování prostoru mezi držiteli politické moci a obyčejnými občany. Byrokraté dělají to, co od nich politici požadují. Politici si vesměs uvědomují, že bez byrokratů by byli nejenom bezmocní, ale mnohdy i směšní. Mezi byrokracií a politikou existuje logická a přirozená symbióza. Dobrý politik si byrokracie váží a očekává od ní podporu a sám ji také podporuje. Vzpomeňme jen např. jaké nehorázné finanční částky ve formě nejrůznějších prémií a jiných požitků tzv. „nepostradatelní“ byrokraté od svých ministerských šéfů dostávají. Pravdu má dozajista německý sociolog a ekonom M. Weber, který napsal: „Byrokracie je nejracionálnější známý prostředek k důsledné kontrole lidských bytostí“.

Jak většina našich občanů dobře ví, že v letošním roce nás v říjnu čekají parlamentní volby a na počátku roku příštího volby prezidentské. Při těch parlamentních půjde o to, která politická strana ovládne stát a která skončí v politickém propadlišti. Bude to zkouška ohněm každého politika i politického seskupení. Ve volebním boji je takřka všechno dovoleno včetně ran pod pás i do zátylku a urážek, které by byly žalovatelné. Je pravdou, že na to musí být žaludek. Žádné myšlenky, triky nebo sliby nemají přitom v předvolebním boji takovou sílu jako peníze. Velkou konkurenční výhodu mají proto již předem jednotlivci a strany, za nimiž stojí movití sponzoři, kteří dobře vědí, co chtějí a nechtějí to samozřejmě zadarmo.

Cílem účasti ve volbách je dosažení co nejlepších volebních výsledků. Velké a známé strany pragmaticky kalkulují, že by mohly volby vyhrát a malé strany pak, že s případným i malým počtem mandátů se dá dobře kupčit. Takové malé strany často opatrně oscilují kolem politického středu, což jim dává naději být jednou ve středopravé a jindy ve středolevé koalici aniž by se zpronevěřily svým ideálům. Markantním příkladem je v tomto směru KDU-ČSL, která svého koaličního i vyděračského potenciálu plně využívá. S tím, ale souvisí i takové příklady jako je tomu v případě politické strany STAN. Velkohubý předseda STAN, učitel P. Gazdík, který ještě před nedávnem oficiálně prohlašoval, že příjme do svého moravského bytu migranty, což se samozřejmě nikdy nestalo, zřejmě „opil rohlíkem“ předsedu KDU-ČSL P. Bělobrádka, který mu hodil „ záchranný politický pás“ a vzal ho s jeho soukmenovci na čas pod křídla KDU-ČSL. Otevřenou otázkou tak zůstává na čí pokyn se tento zřejmě „sebevražedný“ krok pro KDU – ČSL uskutečnil, kdo za ním stál a připravil to nejenom doma, ale i v zahraničí?

A co říci závěrem? Snad pouze tolik že nás opět čeká předvolební mumraj a politický kabaret. To zase vyplave špíny, osočování, pomluv a různého svinstva na hladinu českého rybníka. Všichni kandidáti jako jeden muž či žena se budou opět předhánět, jak myslí na své voliče a občany, na jejich blaho, co dobrého budou pro ně nezištně konat, co se budou snažit měnit, jak budou principiálně vystupovat proti zlodějnám všeho druhu, nedostatkům a nešvarům ve společnosti atd. Opět se začnou objevovat populistická hesla typu „S lidmi pro lidi“ oblbující svou „úderností“. Bylo by však na místě, kdyby toto heslo bylo doplněno o slova – „Hlavně pro sebe“, neboť jedině tak by vystihovalo současnou realitu. To se ale nemůže stát. Ukázalo by to tak skutečnou tvář naší společnosti, které nejde o nic jiného než o peníze a zase jenom o peníze. Vespasiánovo „Pucinia non olet“ /Peníze nesmrdí/ se stalo alfou a omegou veškerého dění. A o peníze jde přece všem bez rozdílu pohlaví a politické příslušnosti, ať už to jsou političtí zmrzlíci, kteří se nemohou odlepit od poslaneckých lavic, kterých se zuby nehty drží jako cosi košile, nebo ambiciózní „taky politici“, kteří svými mnohdy neznalostmi a doslova žvásty otravují atmosféru naší společnosti. Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G. V Á C L A V S V A T E K


Sjezd sudeťáků a vlastizrádní lidovci

Sjezd sudeťáků

V současných dnech probíhá v Německu sjezd Sudetoněmeckého sdružení. To, že se vzdali majetkových nároků je sice chválihodné, ale jde jim o víc. Usilují stále o zrušení benešových dekretů. Tím by mohli soudně řešit i majetek. A že jim ti dva naši zmetci   (včetně celé KDU-ČSL) v tom sekundují je trestuhodné. Je to pátá kolona v naší republice. Je třeba na to pamatovat u voleb.  Já bych byl pro jejich vlastizradu pro Pankrác! 

Den veteránů 11.11.

Den veteránů.

Dnešní Den veteránů vzpomíná smířlivě všechny padlé a vysloužilce z válek 20 století. Jeho historie je odvozená od 11.11. v 11hod. a 11 minut r.1918, kdy podepsalo císařské Německo příměří, čímž skončila I.sv. válka. Byl poražen polofeudální německý militarismus, jak v císařském Německu, tak i v Rakousku. Datum je zvláště významné pro českou státnost, která byla posílena od vyhlášení 28. října 1918. Teprve oproštěné Francie, Italie a V. Britanie od účasti na válce, mohly konečně ve spolupráci s USA připravit poválečné uspořádání v Evropě. Zanikla tři císařství, rakouské, ruské a německé. Závažné stigma neslo německé císařství podrazem na Rusku. Tajně provezlo Lenina s vkladem zlatých marek do Ruska, k docílení bolševického rozvratu a vystoupení Ruska v r. 1917 z válečné koalice Trojdohody. Tím došlo k repatriaci válečných zajatců v Ruska do Německa, jejich nasazení na západní frontu k rozhodnému útoku na Francouze a Brity. Jen vstup USA po boku Trojdohody zabránil Německu dosáhnout vítězství. Byla to tedy společná akce těchto států, která zajistila trvalost vyhlášeného Československa. Jeho hlavní vojenské síly, Československé Legie byly vázány další dva roky na Sibiři podél Magistrály v bojích s bolševiky, kterým k tomu vlastně pomohlo císařské Německo. Následky pro vývoj Evropy byly varující. Bolševické skupiny se etablovaly v Bavorsku i Maďarsku. Následný vznik komunistických stran podle not z Kremlu byl varovný pro budoucnost.

Ivan Fenz

 


Polemika k F. Peroutkovi

Otiskuji následující  příspěvek  Ivana Fenze, ačkoliv s ním do značné míry nesouhlasím. KJ

————————————————————————————————-

Obrana F. Peroutky (poslance ČSNS do r. 1948), proti Zemanovské svévoli.

Ferd. Peroutka měl potřebu sledovat politický vývoj v obnoveném státě ČSR. Založil týdenník Tribuna pro intelektuální výměnu názorů. TGM mu poskytl rozvojovou dotaci. FP poskytl v Tribuně pravidelný prostor Juliu Fučíkovi, jako mladému žurnalistovi, ale přepočítal se, JF podlehl komunistické sebekontrole a psal oslavné a nepravdivé sentence o „zemi, kde zítra znamená již včera“. Fučík s dalšími komunisty Tribunu zneužil a FP založil další časopis Přítomnost. Z toho je vidět demokratická podstata jeho jednání.

Čím asi dnes obohatí ČR prezident Zeman, když bez důkazu osočil 40let zemřelého Ferdinanda Peroutku? Ferdinand Peroutka, musil uprchnout z republiky v r. 1948 po komunistickém získání moci ve státě. Poučení, které mu udělili nacisté, uvězněním v koncentračním táboře Dachau, Buchenwald a nakonec na Pankráci bylo varovné. Ani jako poslanec Československé strany národně socialistické nebyl funkcí ochráněn proti bolševické zvůli. Náhlá a dodnes řádně nevysvětlená smrt Jana Masaryka tehdy varovala.

Peroutka neustal ani v emigraci. V r. 1952 „vydupal“ za pomoci Američanů Radio Svobodná Evropa. Toto Radio byla posila pro SSSR terorizované ve Východní Evropě. O této navýsost významné činnosti se Zeman nezmínil. Asi proto, že ji nikdy nepochopil a nijak ji neocenil.

Jako přesvědčený demokrat odmítal FP teroristické tendence nacistů i komunistů, za což se tito mstili vězněním i vraždami. Žádného rozumného člověka nenapadá, proč po 40letech od úmrtí napadl prezident Zeman památku FP, dodnes nedoloženě. Zřejmě si voliči v přímé volbě prezidenta nepřečetli čl. 54 Ústavy odst. 3. „prezident není z výkonu své funkce odpovědný“, a nikoho nenapadlo, že se najde kutil na prezidentské židli, který se bez důkazu chce vypořádat s dávno zemřelým žurnalistou.

Vzniká otázka, proč to Zeman dělá? Když dehonestovali Peroutku nacisté, vědělo se proč, když komunisté, vědělo se to také. Když prez. Zeman, neví se to dnes ani po soudních tahanicích. Lze jen spekulovat. Zřejmě prezidentovi překáží zvídaví novináři a asi jim chce ukázat, že se umí utkat i s dávno mrtvým člověkem. Jenže po FP zůstalo dílo s hluboce demokratickými kořeny, což se u prezidenta Zemana hledá těžko. Jeho povaha nevybočuje z narcistního sebevzhlížení jeho nedávného předchůdce, kterého neuměle kopíruje. Oba, Klaus i Zeman rezonují svým založením ( sebestřední intelektuálové v politice ) se značnou částí občanů. Je to ta část, líná myslet i něco dělat, čekající na spásu ( od krále, vůdce, prezidenta ), Jmenovat se to může jakkoli, ale princip je stejný. Je to račí pochod proti Masarykové snaze „odrakouštit se“, tzn. stát na svých názorech a nečekat na spásu ani od státu a tím méně od katolické církve. Proto byl vybrán jako symbol dávno mrtvý žurnalista, aby se jeho dehonestací oživovala mrtvola překonaných společenských vztahů do zapomenuté podoby „já pán, ty kmán“.

Dosud nezapomenutá opoziční smlouva z dílny politiků, Zemana a Klause, to dnes pěkně osvětluje. A kdyby i něco v ničemném záměru nevyšlo, pak zbývá ještě amnestie. Je jen otázka, zda ji v případě soudu o omluvu Peroutkově vnučce Kaslové, prostřednictvím ohebného Ovčáčka, neodpovědný prezident neudělí Kanceláři prezidenta ( Ústava to nezmiňuje, ani nezakazuje ).

Ivan Fenz, místopř. ČSNS 2005


28.10. – projev na Václavském náměstí

Vážené dámy a pánové. Vážení přátelé.

Sešli jme se dnes na tomto historickíém místě, kudy kráčely dějiny našeho národa, vlasti i státu. Je to již 98 let, kdy se český národ po staletí poroby a germanizace osamostatnil a společně se Slováky ustavil Československou republiku. Skláním se dnes před jeho vytrvalostí, národním cítěním a tisíciletým bojem za svá občanská práva. Svoboda Evropské kultury spočívá právě v tom, že máme práva- občanská práva!

V této souvislosti chci připomenout Evropskou unií nám vnucenou Deklaraci lidských práv, nadřazenou naší národní legislativě. V době, kdy se o ní u nás jednalo, jsem tento rozdíl nevnímal. Podle ní má ale kdejaký muslimský přivandrovalec větší práva, než kterýkoliv náš občan. Odmítám tuto deklaraci akceptovat, protože je to rasismus naruby a dělá z nás otroky. Jsem občan této republiky a mám své občanské povinosti a občanská práva.

V tomto směru je třeba vytvářet trvalý a jednotný tlak všech vlasteneckých sil i veřejnosti na naši vládu, aby pochopila oprávněnou vůli našeho lidu vyplývající z ústavy České republiky. Stejné je to i s dalšímy zákony té fašistické bruselské administrativy, za jejíž jednáním cítím snahu po zglajšaltování eropských národů a vytvoření Kalergiho uni-evropana.

My odpůrci těchto nových pořádků jsme nazýváni xenofoby a extremisty.

V prvém případě jde o zcela záměrně zkreslený výklad toho slova, ve druhém případě o nálepku a způsob, jak nás umlčet.

Byli snad naši buditelé Jungmann, Palacký, Tyl, Havlíček, Neruda, ….extremisty, když se prali za občanská práva našeho národa? Byli snad Masaryk, Beneš, Štefánik, Šrobár, Kramář, Klofáč a další extrémisty, když usilovali o svéprávnost českého a slovenského lidu ve vlastním státě? Jsme my extrémisty, když usilujeme o jeho suverenitu ? a je nás v tomto státě drtivá většina! NE! Jen hájíme odkaz a dědictví našich předků.

Hájíme zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku svou i hrob svůj, matku svou, vlast jedinou i v dědictví nám danou, šírou tu zemi, zemi jedinou.

Vážení přátelé.

Toto shromáždění bylo svoláno nejen za účelem připomínky 98.výročí vzniku Českolslovenska, ale je i manifestací za mír. Je toho skutečně třeba. Zbraněmi se haraší na všech světových stranách a zvláště v Evropě. Proti tomu je třeba důrazně vystupovat a toto nebezpečí eliminovat. Nikdo si v předvečer 1. i 2. světové války nemyslel, co přijde v následujícíh dnech a rocích. Nejsme to ovšem my Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Jihoslované a další, kdo dnes stupňuje válečnou psychózu. Jsou to především Spojené státy a jejich západní spojenci prostřednictvím NATO. Pokud jsem bruselskou administrativu nazval fašistickou organizací, je NATO zločinecká organizace. Viděl jsem vybombardované Srbsko a vím, o čem hovořím. Dnešní Rusko obkličují vojenské jednotky Spojených států a trvale usilují o jeho likvidaci resp. zotročení. Proč?

Tento vrcholně monoplistický stát nutně potřebuje expandovat za účelem získání surovin, energií, levných pracovních sil a odbytišť pro svojí produkci. A na tom parazitovat. Pokud neexpanduje, zhyne! Je to zákonité a tento zákon, stejně jako hospodářské krize má monopolní kapitalizmus zapsaný ve své DNA. Připomenul bych, že v 1. světové válce profitovaly Spojené státy na Evropě na dodávkách potravin, v 2. světové válce na dodávkách zbraní. Ve svých monopolistických zájmech by spustili i 3. světovou, kdyby nebylo jaderných zbraní a následovně nehrozila světová apokalypsa. Tak na tom pracují vývozem „svojí“ demokracie! Lež, manipulace, lobizmus, korupce, liberalizace, – to jsou rodné sestry této jejich demokracie. A k nim patří i pražská kavárna a vlastizrádné neziskovky.

Jak jsem již navrhoval na minulých demonstracích, spojme své síly v odporu proti válce, proti řízené imigraci, proti manipulaci s naší zemí, manipulaci s našimi zákony a našim lidem, spojme své síly proti naší pochybné vládě i parlamentu. Pryč s vládou, která zaprodává náš národ ! Vystupme z té prohnilé, profláklé, finanční oligarchií a nadnárodním kapitálem zkorumpované Evropské unie a utvořme na bázi Vyšegrádu Novou unii od Baltu až po Jadran. Jsem národní socialista a vždy budu hájit a preferovat to naše. Je totiž smutnou skutečností, že se politika Bruselu podstatně rozchází se zájmy svých občanů, že ignoruje hlasy menších států a ve stávající podobě je nereformovatelná! Ještě více Bruselu, a nepůjde zde žít.

Ti, kdo se dnes hájí státní suverenitu, jsou občané bývalé východní Evropy, bránící nabytou svobodu, kulturu, prostou existenci a tím i svoji zemi. Pryč z této unie!

Ať nadále žije naše Česko a bratrské Slovensko!

Ať žijí svobodné národy Evropy!

Ing.Karel Janko


28.říjen

28. října si připomínáme vznik Československé republiky v roce 1918.

Kromě běžných projevů politiků uslyšíme jistě, jako každý rok, i řadu nesmyslů. Nepochybně nás zase různí, rádoby intelektuálové, budou přesvědčovat o tom, že nepatřičně slavíme vznik státu, který už neexistuje a s nimž dnes vlastně nemáme nic společného. Že to byl stát, který selhal, že jsme se o něj nijak nezasloužili a byl nám jen darován velmocemi a že to byl jen nepřirozený slepenec, který utlačoval národnostní menšiny. Zkrátka, že jsme měli zůstat u Rakouska, které mělo přístup k moři a bylo velmocí, na kterou by si nikdo nedovolil. Ani Hitler, ani Stalin. Nevíme, jestli tito lidé ve škole tak často chyběli, nebo jsou tak dobře kýmsi placeni, ale přehlížejí, že ČR se jasně deklaruje jako nástupce Československé republiky a jen málokdo oslavuje na Nový rok rozpad federace. 1. leden totiž většina našich spoluobčanů chápe opravdu jen jako Nový rok a jinak není co oslavovat. Republika tedy existuje a hlásíme se k ní zcela přirozeně a kontinuálně. Československo rozhodně neselhalo. V roce 1938 bylo připraveno k boji a mobilizace proběhla ukázkově a spontánně. Ani spuštění železné opony nebylo vinou naší země ale hry dvou velmocí, které si pohrály i s řadou jiných zemí, mnohdy větších a lidnatějších.V takovém případě by se za svá selhání muselo kát mnohem více států a to s velmocemi v čele. Není bez významu, že se v případě Československa jednalo o hospodářsky a kulturně vyspělou zemi a to i později, v rámci sovětské sféry vlivu. Republika také rozhodně nebyla nějakým dárkem od velmocí. Byla výsledkem dlouhodobého státoprávního hnutí, které vyvrcholilo úsilím T.G. Masaryka a jeho spolupracovníků v zahraničí i v řadách domácího odboje a především obětavý boj československých legionářů u Arrasu, Doss Alta, Zborova a dalších bojištích První světové války. I v prvních letech své existence musela Československá republika obhájit své hranice zbraněmi proti agresi Maďarska a Polska a proti iredentistickému hnutí v česko-německém pohraničí. O útlaku menšin nemůže být už vůbec řeč, protože republika práva národnostních menšin plně respektovala a mohla být mnoha zemím v této oblasti vzorem. Představovat si Rakousko – Uhersko jako jakousi záruku českých národních zájmů a českého bytí je už vůbec dokonalou hloupostí. Ne nadarmo bylo nazýváno „žalářem národů“ a jakou by bylo zárukou proti agresívním choutkám diktátorů dostatečně dokládají výprasky, které rakouští generálové opakovaně dostávali v celé řadě válečných konfliktů . A tyto porážky stály i mnoho českých životů, v cizích zájmech. Připomínáme si 28. Říjen, s vědomím, že máme co slavit, že toto datum má mimořádný význam a patří k nejvýznamnějším okamžikům v dějinách naší země, za které se nemusíme stydět. Naopak. Byli jsme, jsme a budeme, na své dějiny hrdí.

Za ČSNS 2005 Ivan Fenz

 


Glosa k zamyšlení medaile a Bredy- Hermann

Zdravím přátelé.
Co můžeme čekat od člověka jako je Daniel Hermann. Myslím že je schopen mediálně zneužit  ke své kariéře  cokoli.
Neobstojí ani jako solidní český politik, občan a bohužel ani jako slušný katolík. Člověk, který není schopen udělat si  čas, zajet na pohřeb, nebo alespoň poslat viditelnou kondolenciˇ(odpovídající jeho nynějšímu postaveni) ženě která byla jeho vlastnímu otci, dlouholetému novináři lidovců ,třicet let partnerkou a řadu posledních let jeho života se o něj jako o nemocného a nemohoucího upoutaného na lůžko obětavou starala. Nebyl schopen za touto ženou po smrti otce již jako za osamělou a opuštěnou (v penzionu s pečovatelskou službou kde s jeho otcem leta žila) někdy zajet. Jen tyto indicie mi napovídají kde je v mediélní kauze okolo vyznamenání jeho strýce asi většina cti a pravdy. Vše napovídá tomu že pan Herman jen tvdě pracuje na své kariéře za každou cenu, Je schopen proto kolaborovat  hlavně s momentálním politickým  trendem. Dnes to je Vatikán, protizemanovský blok a restrituce katolické církve. Kdyby přišel   islám  možná si nasadí  turban, pokud by  mu přišli s nabídkou z Pekingu  věřim, že by zvládl jako jeden z prvních za dnešní setkání s dalajlámou se  omluvit a možná i zežloutnout.

Toť  glosa k panu Hermannovi z jižních čech – občanského okolí  jeho otce,  českobudějovického lidoveckého novináře .

Ivan Fabián
nár.soc jižní čechy


Volební leták do krajských voleb 2016

V letošních krajských volbách kandiduje ve Středočeském kraji

                                                 Ing. Karel Janko ,

předseda České strany národně socialistické   a  člen Aliance národních sil

v koalici se Stranou zdravého rozumu, Českou stranou národně sociální a Demokratickou stranou zelených.

Naším cílem je:

odmítnutí přijímání imigrantů, vlastenectví, zachování obranyschopnosti našeho státu, podpora rodin s dětmi, podpora vzdělání, zjednodušené živnostenské podnikání, znárodnění přírodního bohatství.

Podpořte volební číslo 67. Ne ilegální imigraci, peníze raději našim lidem! Podpořte i ostatní členy ČSNS 2005 na této kandidátce.