Den veteránů 11.11.

Den veteránů.

Dnešní Den veteránů vzpomíná smířlivě všechny padlé a vysloužilce z válek 20 století. Jeho historie je odvozená od 11.11. v 11hod. a 11 minut r.1918, kdy podepsalo císařské Německo příměří, čímž skončila I.sv. válka. Byl poražen polofeudální německý militarismus, jak v císařském Německu, tak i v Rakousku. Datum je zvláště významné pro českou státnost, která byla posílena od vyhlášení 28. října 1918. Teprve oproštěné Francie, Italie a V. Britanie od účasti na válce, mohly konečně ve spolupráci s USA připravit poválečné uspořádání v Evropě. Zanikla tři císařství, rakouské, ruské a německé. Závažné stigma neslo německé císařství podrazem na Rusku. Tajně provezlo Lenina s vkladem zlatých marek do Ruska, k docílení bolševického rozvratu a vystoupení Ruska v r. 1917 z válečné koalice Trojdohody. Tím došlo k repatriaci válečných zajatců v Ruska do Německa, jejich nasazení na západní frontu k rozhodnému útoku na Francouze a Brity. Jen vstup USA po boku Trojdohody zabránil Německu dosáhnout vítězství. Byla to tedy společná akce těchto států, která zajistila trvalost vyhlášeného Československa. Jeho hlavní vojenské síly, Československé Legie byly vázány další dva roky na Sibiři podél Magistrály v bojích s bolševiky, kterým k tomu vlastně pomohlo císařské Německo. Následky pro vývoj Evropy byly varující. Bolševické skupiny se etablovaly v Bavorsku i Maďarsku. Následný vznik komunistických stran podle not z Kremlu byl varovný pro budoucnost.

Ivan Fenz