transparentní účet

č  2001407581 ,  otevřený u FIO banky