Všeobecné výhrady k EU  je třeba analyzovat.

Příkladem je  evropská politika  vůči migrantům. Z pozice EU je proklamativní, z pozice členských zemí  je závazná fyzicky.  Kdo stavěl slavobrány „villkomen“ má osobní odpovědnost  za lidi, které bez dokladů do země vpustil.  Jiná je odpovědnost pobřežních států EU, které vázány námořním právem loví „trosečníky“. Nastává otázka, kdo to má platit?  Platí ty státy na jejich území se migranti ocitnou. Nikdo předběžně nezkoumá, zda jde o oprávněné žadatele o politický asyl k jehož poskytnutí váže členské státy dohoda EU nebo o jiné lidi s jinými cíli.  Jde o množství lidí a finanční výdaje  nemohou být pravidelnou součástí rozpočtů dotčených států. Naopak kryjí  se vydanými dluhopisy. Ty zase odkupuje Evropská Centrální Banka a ta je také vydavatelem eur.  Je to způsob inflace a nepřímo jde nebo v budoucnu půjde o plíživou devalvaci eura.  Už se dávno propíchlo, že jak americký dolar tak i euro bez inflace, není udržitelné. Jenže co dělají ve státě, který euro nepoužívá?

V České republice se uložilo České Národní Bance, aby cílila inflaci s ohledem na  ceny pro spotřebitele. Kdo jí to uložil? Nýmandi řídící  stát.  V prvé linii i lidé závislí na vývozu, aby si opticky zlepšili uvnitř státu finanční bilanci. Dovozcům se naopak pozice zhoršila a nakonec se přenesla na koncového spotřebitele, tomu já říkám,  zlodějská pravicová politika.   Prezident sice mluví ( a to stále jinak ), že by mělo být přijato euro, ale sám ve vládě se tomu vyhnul. Jeho kůň Rusnok – guvernér ČNB teď připouští, že se s pevným kurzem k Euru někdy rozloučíme.  Ovšem kdy a co nás to ještě bude stát, neřekne nikdo. Inflace eura v ČR zastíraná umělým kurzem přenáší na celou ČR, přiměřeně rozsahu používáni eura, inflaci vznikající financováním migrantů.  Kdyby bylo tržní postavení koruny obnoveno už dnes, by byl kurz kolem 20kč:1euru.  Stávající kurzová levota  ukazuje na neodpovědnost, jak státní správy, tak vývozců, kteří vzniklé břemeno věší na dovozce a spotřebitele.

Uznání kurzu 20 : 1  by možná vyloučilo tahanice o zvyšování mezd, platů a důchodů. Ke konzolidalici poměrů má směřovat politické úsilí a nikoli k pseudoproblémům, vyznačujících se pokřikem o vystoupení z EU. Naši neumětelové ničí společenské potřeby, nikoli EU.

Ivan Fenz, místopředseda ČSNS 2005


Kongres sudeťáků v Plzni

 

Vážení přátelé i nepřátelé.

Nehorázná drzost organizovat sraz a konání kongresu sudetoněmeckého landsmanšaftu v těchto dnech v Plzni mě přiměla k tomuto protestu a osobní účasti na demonstraci. Úvodem se chci zmínit o dvou osobních vzpomínkách.

Když jsem se kdysi s maminkou bavil o odsunu Němců, říkala mě následující:

Žila jsem v Moravské Třebové, tehdy dosti německé oblasti, v klidu a míru s místními Němci až do norimberského sjezdu NSDAP v roce 1937. Poté jsme byli jen čechiše hund. Provokace byli na denním pořádku, šikana v obchodech, ve škole i na ulici. V roce 1939 se nakonec museli vystěhovat, protože tamní oblast spadala do „Sudet“.

Druhá vzpomínka je moje. Po roce 1945 jsem bydlel (pochopitelně s rodiči) v Liberci. Je naprostá lež, že byli všichni Němci odsunuti do Německa. Odsunuti byli příslušníci wermachtu, SS, členové NSDAP, henleinovci a td. Ostatně – měli co chtěli: Heim in Reich. Ti, kteří se nezkompromitovali – například sociální demokraté, vdovy po vojácích, dělníci-odborníci v továrnách, ti mohli zůstat. Tak zůstali mnozí v okolí Liberce a hlavně i v celém pohraničí. A bylo jich cca 250 000. S jedním z jejich potomků jsem seděl ve škole v lavici a s několika sdílel osm let jednu školní třídu. Takže žádná kolektivní vina!, jak je dnes hlásáno, ale účelová lež.

Transfer, v původním německém překladu bevőlkerungtransfer – česky přesídlení, jak se srávně nazývá odsun německého obyvatelstva z Československa v roce 1945, byl iniciován a schválen ve 13. části aktu Postupimské dohody vítězných mocností a následně ve Spojených národech. Jednalo se nejen o transfer Němců z ČR, ale i z Polska a Maďarů ze Slovenska .

Zatímco otázka odsunu německého obyvatelstva do Rakouska byla fakticky vyřešena, někteří sudetští Němci, vzdor uzavřené česko-německé deklaraci ratifikované v r.1997, nepovažují problém svého přesídlení a zabavení majetku za uzavřený a požadují navrácení majetku či odškodnění s argumentem na uplatněníkolektivní viny. Jak jsem již řekl a argumentoval: jaká to byla kolektivní vina?

V této souvislosti je nutné jim připomenout 360 000 zavražděných, umučených a zahynulých Čechoslováků v průběhu šesti válečných let, zneužití celého našeho hospodářství a zvláště průmyslu k německé expanzi i nesplacené válečné reparace ve výši současných 3 bilionů Kč. Ale o tom se již nemluví.

Cílem sudeťáků je roztrhat Českou republiku na kusy – Čechii, Moravu, Slezko, tyto části začlenit do euroregionů, které pak spolknou a pochopitelně ruku v ruce s tím jde i zavedení restitucí zabaveného majetku.

V jejich snahách jim pak pomáhali a pomáhají i někteří občané naší republiky: bývalý hradní zmetek, jeho sudeťácký kancléř, lidovci s fláternickým ministrem v čele, lokální přisluhovači a další kolaboranti. Kdyby k tomu nebyl loajální i předseda vlády Sobotka, nemohl by se tento jejich kongres na území České republiky nikdy konat. Pryč se všemi zrádci!

Kdo už zapomněl a nebo ještě nebyl na světě, měl by si znova přečíst varování Dr. Edvarda Beneše. Cituji: V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj dekrety presidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938-39.
Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po prá vu, na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „ takzvaní čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o
Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „ takzvaní čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta ČSR T.G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R.Štefánika.Vedlo by to k zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.
Dr.Edvard Beneš, Praha, Květen, 1947.

Na závěr mohu jen zopakovat varovná slova jednoho českého vlastence, od jehož popravy včera uplynulo 73 let: Lidé bděte! A já dodávám: Zvláště dnes!

V Plzni 9.9.2016

Ing. Karel Janko


Merkelová v Praze

Prohlášení ANS k návštěvě A. Merkelové v ČR

Desetiletí vstřícnost západních států k imigraci z arabských a afrických států do Evropské unie přineslo kromě bohatých zisků monopolů a neziskovek i zcela negativní problémy většinové společnosti v podobě kriminality, sociálních a zdravotnických a jiných problémů. Zvláště v současné době zvyšujícího se přílivu organizované imigrace tyto problémy majoritní evropské společnosti výrazně eskalují.

Aliance národních sil proto považuje plánovanou návštěvu německé kancléřky, sjednanou bezesporu za účelem vstřícnějšího postoje vlády ČR k imigraci, za odsouzení-hodnou bezprecendentní drzost.

Vyzýváme proto všechny odpůrce imigrace z výše uvedených oblastí k razantnímu postupu a vyjádření manifestačního odporu Angele Merkelové i Bohuslavu Sobotkovy v této záležitosti.


Ukončete církevní restituce

Církevní restituce protlačené minulou vládou většinou jednoho jednodenního poslance, který druhý den nastoupil do vězení jsou už jen z tohoto postupu zvláštní. Ještě větší zvláštností je  dvacet  let vedená debata o soupisu pohledávek církve ( katolické ) za státem k restituci.  Vznikl jakýsi  hromadný seznam  registrovaných církví, které z nějaké dohody s církví katolickou, převzaly pár %  jejích  „nároků“ za své a hromadně se dohodly. Restituční plnění má poskytnout stát tj. ČR ve fyzické podobě. Pokud to nelze provézt,  má stát za nevydaný majetek poskytnout peněžní náhradu. Potud  jsou věci k pochopení.

Ovšem dosavadní restituce plněné finančně se řídily oceňovací vyhláškou  316/90Sb. ?, kdy cena půdy nepřesáhne 11,60Kč/m2.

U zmíněných restitucí pro církve se najednou vyskytla cena až 42Kč/m2.  Tento podivný oceňovací postup, k němuž dospěly církve dohodou s ČR, koliduje s právním stavem.  CENA pro restituce se řídila VYHLÁŠKOU  a nebo SOUDEM, nikdy dohodou vyšší než z vyhlášky..

Navíc jsou finanční náhrady splátkované na dobu 30 let s nárustem o inflaci.  To jsou všechno nebývalá zvýhodnění církví na úkor státu.

Za tohoto stavu je podle mého názoru oprávněná snaha  některých poslanců postihnout finanční restituci zdaněním, jako příjem ( tj. 15 nebo 19% podle  úvahy odborníků), aby se alespoň něco z nevyvážené a sporně schválené dohody takto narovnalo.

Ivan Fenz   místpř. ČSNS 2005


Kdopak nám tu agituje za uprchlíky?

Veřejnoprávní televize si pozvala do svého vysílání zástupce Sdružení pro integraci a migraci, a tak není na škodu podívat se, co je toto sdružení zač.

Sdružení pro integraci a migraci je „Neziskovka“.  V čele této organizace je Jan Ruml, kamarád Václava Havla, bývalý disident a signatář Charty 77, v 90 letech ministr vnitra, absolvent Právnické fakulty v Plzni, člen ODS, Unie Svobody a od března 2010 člen Strany zelených.
Když se podíváme na závěrečnou zprávu tohoto sdružení vedeného Janem Rumlem, tak zjistíme, že za rok 2014 má příjmy z veřejných zdrojů něco přes osm milionů korun. Veřejné zdroje jsou evropské fondy, hlavní město Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Visegrádský fond, Norské fondy atd. Vesměs kromě Sorosovy nadace jsou to veřejné zdroje a z nich dostává sdružení kolem osmi milionů korun.
Když se podíváme na kolonku výdajů, tak zjistíme, že z těch osmi milionů jich celých šest a čtvrt jde na osobní náklady, na mzdy plus sociální a zdravotní pojištění. Tedy více než šest milionů z osmi oni utratí za své bytí v tom sdružení, což je úžasné. To je byznys! Tomu se říká nezisková organizace. Nevytváří žádný zisk, ale naprostá většina příjmů z veřejných prostředků jde na platy těch, co tam „pracují“. Další významnou položkou jsou tzv. ostatní služby, kde není definováno, co to je. Můžeme si třeba představit, že to jsou honoráře za brožury a podobné záležitosti, čili zase ty peníze mohou být nějakou formou přesunuty do sprá v ných kapes. To ale nemůžeme tvrdit, protože nám to závěrečná zpráva nerozšifrovává´, dodává mediální odborník.

A že takových „neziskovek“ máme?!?!?!

Ivan Fenz , mpř. ČSNS2005


K situaci v OKD

Aktuálně k situaci v OKD a horníků zvlášť. 23.5.2016

Je zajímavé, jak se dnes všichni, co o tom málo vědí starají, navrhují, požadují. 
Dnešní otázky, kam přišly peníze z OKD a co pan Bakala, nic neřeší. Jde o soukromou akciovou společnost. Řešení patří akcionářům. Už před 2lety  měla běžet akcionářská žaloba. Protože členové statutárních orgánů jsou 3roky po skončení funkce odpovědní i trestně. Vypadá to na darebácké spolčení, kde mlčely i hornické odbory, přestože měly informace z Valných hromad. Peníze, které si na odměny vypůjčil Bakala a spol., byly nepochybně schváleny kvalifikovanou většinou akcionářů ( zločinné spolčení = se musí dokázat a pak jednat ) a jsou bez soudu nenapadnutelné. 
Už je ale o OKD jakýsi zájem. Tykač =( majitel severočeských dolů , bankrotář z Plzeňské průmyslové banky), projevil prý zájem ruku v ruce s odbory, koupit OKD v insolvenci. Zatím jsou soustředěné pohledávky na 10 Amiliardách. Při vyrovnání 50:50 nabídne 5miliard a má to v kapse. Následně „zachrání“ horníky „vlastenec“ snížením mezd, aby se vyhnul propouštění a horníci prchnou sami i bez odstupného. To je osvědčený přístup echt českých kapitalistů.
Jediné řešení mají ještě v ruce horníci a to je okupační stávka ( jídlo a pití na týden sebou a trčet v díře) k vytvoření nátlaku na insolvenčního správce ihned, jak nebude vyplacena květnová výplata ve výplatním termínu

Ivan Fenz – mpř. ČSNS 2005

.


Dohoda hodná geniů.

Datum: 26. 3. 2016 20:24:25

Přesné . . . Výborná dohoda, hodná opravdu geniů!

1.Všichni migranti se vrátí do Turecka, jako do bezpečné země.

2.Turecko za to dostane balík, ale opravdu balík peněz, 6 mld. EURO

3. Turecku bude udělen bezvizový styk

4. Turecko vybaví migranty tureckými pasy, a ty můžou poslat  do EU naprosto legálně kam budou chtít.

5. Turci mají peníze, EU zpátky migranty

 

Tak tuhle zhovadilost  zplodili chytré hlavy ( včetně toho našeho slizouna )vedoucích představitelů 28 členských států EU ( včetně toho našeho slizouna ) pro nás blbce!

 


Potřebujeme kšefty s Čínou?

Příspěvek vyjadřuje osobní stanovisko pisatele.

 

Podle Hradního nájemníka a prezidenta ČR nepochybně ano! Kloním se také k této potřebě, ovšem z jiných důvodů než prezident. Podle mne je potřebí jednorázově ukončit minulost!

Pamatuji si ze svého mládí v letech 1954-5 ( z učňovské školy ) jak nám bylo vtloukáno do hlavy, že tábor míru a socialismu  roste neobvykle rozsáhle, industrializací Číny pod vedením Velikého Kormidelníka Mao-ce-tunga.  Tehdejší Československo vyváželo do Číny mnoho technických zařízení, tedy zejména kovacích lisů ze ˇŽdasu“ na hromadnou výrobu krumpáčů, motyk a lopat. Jiným zařízením byly z různých „TOS“ = soustruhy, frézy a jiné speciální stroje pro zbrojní účely, včetně vzorků palných zbraní čsl. patentů. Také tehdejší Tatry 111, s nimiž dělali Číňané psí kusy. Např. zapřáhli za Tatru třicetšest autovleků a pojmenovali ji „železný mastodont“.  To se přiblížila doba „velkých čínských skoků“, provázená tavenim železa ve vesnických komunách, završená „velkou kulturní revolucí“, kdy bylo fanatiky zabito údajně asi 50 milionů rozumnějších a vysoce postavených lidí. Čína se „proskákala“ až do hladomoru a bezvýznamnosti s vypjatým nepřátelstvím vůči SSSR a jeho satelitům. Vše bylo korunováno tím, že hotově  Československu nezaplatila nic a v barterových obchodech sem chodily čínské vepřové konzervy s tučným masem. Zmíněné obchody nebyly nikdy ukončeny resp. Československo splakalo nad výdělkem.

Jiná etapa nastala po r. 1991. Byl jsem zaměstnancem Desty Děčín, která na úvěr od Invest. Banky expandovala vývozem do Číny za ředitele Grégra ( dodnes poradce prezidenta).  V Číně Desta utopila 2miliardy Kč (kurz 1994) a zakrachovala  úplně. Zaplaceno dostala, jak se říká patama za horama. Ovšem Grégr se stal  ministrem Zemanovy vlády. Jak to vidím já, konečně nastal čas vyřídit si s Čínou účty. Zřejmě se pánové Grégr a Zeman domnívají, že podbízením se Číně  žvaněním ( že se chodíme do Číny učit, jak spravovat stát = nedávno pronesl Zeman ) dosáhne ČR na zaplacení zapomenutých dluhů. Nic pitomějšího si nelze ani představit. Kdo se podbízí, s tím se zachází jako s onucí! To také bude ten hlavní „výdělek“ „bratrství“ ČR s dnešní Čínou. Zatím si Číňané vyhlídli ke koupi „Ždas“. Uvidíme co jim nabídne Zeman se svým sklerotickým fámulem Grégrem, jako další kšeft. Kdo se nepoučí musí holt kopance zopakovat! Kolikrát?

Ivan Fenz, místopř.  ČSNS 2005


Demonstrace proti islámu 6.2.2016

Přátelé!
Včera jsem se zúčastnil protiislámské demonstrace, pořádané Blokem proti islámu a Úsvitem přímé demokracie na Hradčanském náměstí. Demonstrace měla dobrou režii i klidný průběh a kromě organizátorů na ni vystoupili i zástupci Pegidy z Německa a Švýcarska. Zdravici, promítanou na velkoplošné obrazovce  poslali i přátelé z dalších států- Slovenska Finska, Polska, Litvy, ….
Účelem demonstrace  byl i požadavek na odstoupení naší vlády. Zvláště byli jmenováni Sobotka, Dientsbier, Šabatová, Zaorálek, Stropnický  a další vlastizrádci. Máme si dobře pamatovat jejich jména do voleb!
Tuto zprávu posílám pro informaci na všechny naše stávající i bývalé členy. Na těch mnoha  demonstracích, kterých jsem byl i spoluorganizátorem  se se  mnou zúčastňují jen Mirek Bezecný a Hana Dostálová. Kde jste vy ostatní národní socialisté a vlastenci- především z Prahy a okolí? To komorní schůzování a hraní si se slovíčky do usnesení vám  k ničemu nepomůže. Dnes se láme chleba na ulicích a náměstích nejen v Praze, ale i v celé Evropě. Pojďte proto do ulic pod naší společnou vlajku! Příležitost jistě ještě bude.

Postavme novou – Slovanskou Unii – od Baltu až po Jadran.
A tu zdegenerovanou a zkorumpovanou bruselskou pakáž ať vezme čert!
Za naši kulturu, svobodu, vlast  a  bytí
naše  i našich potomků.
7.2.2016

Zdravím vás.    Ing. Karel Janko


Zeman versus Sobotka

Publikuji následující příspěvek, přestože jsem opačného názoru. Karel Janko

 

Odhaduji, že vyjádření ze dne 30.1. „Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) škodí podle prezidenta Miloše Zemana sociální demokracii. Řekl to v sobotním rozhovoru s Deníkem, který tiskové oddělení Pražského hradu umístilo na hradní web“, otevírá politickou krizi, iniciovanou z Hradu ( shodou okolností uveřejněnou po návštěvě u hejtmana Haška v Brně ). K čemu to povede lze odhadnout. Prezident chce využít svých fandů k dobytí role, na niž nemá oprávnění. Chce mistrovat vládu bez osobní odpovědnosti. Tomu se všude ve světě demokracie brání, zde ovšem fandové zírají a tleskají, jak se politika může „nepolitickým prezidentem“ zneužívat. Podobně si opatřil i Hitler nakonec zmocnění, zrušit demokracii a vyhlásit totalitu.

S pozdravem                                                Ivan Fenz, místopř. ČSNS 2005