Program strany

 Česká strana národně socialistická

www.narsoc.cz

Česká strana národně socialistická (ČSNS 2005) vyzývá českou společnost k zamyšlení nad současným vnitropolitickým vývojem. Dnešní politická elita se vzdaluje od každodenní reality a skutečných potřeb české společnosti. Její ekonomické zájmy a všude přítomná korupce vedou k úpadku morálky k devastaci národního hospodářství. Naše strana se plně hlásí k ideovému odkazu prvorepublikové Československé strany národně socialistické – strany Dr. Edvarda Beneše a Dr. Milady Horákové. Vlastenectví není pro nás zapomenutou hodnotou ani zbytečnou frází.

Proto trváme:

1. na tom, že české národní zájmy v oblasti politiky, ekonomiky a kultury mají naši prioritu,

2. na zásadním podílu státu ve strategických podnicích,

3. trváme na sociálně orientovaném tržním hospodářství státu  se  zavedením přísné kontroly finančních toků zdravotního a sociálního systému státem

4. trváme na tom, že dopady krize nesmí nést ti, kteří ji nezavinili,

5. na zavedení progresivní daně z příjmu fyzických osob a náležité zdanění zahraničních obchodních  řetězců a bank.

6. na tom, že zákony musí platit pro každého. Požadujeme zvýšit tresty za

korupci a ekonomickou kriminalitu,

7. na změně volebního zákona, který nastolí zcela rovné podmínky pro

všechny politické strany včetně zásadního snížení procentní hranice pro

vstup do Poslanecké sněmovny,

8. na zavedení doživotního trestu za opakované vraždy a pracovní

povinnosti pro vězně,

9. na platnosti dekretů prezidenta Dr. E.Beneše.

10. přísným zákonem zamezit nežádoucí imigraci zvláště lidí ze třetího

světa.

Uzrál čas na provedení radikálních změn v české politice !!

Pozn.      Tento volební program byl vytvořen již pro volby 2010 !!!